OCTA Biežāk uzdotie jautājumi

Kam nepieciešama OCTA apdrošināšana?

OCTA jeb sauszemes transportlīdzekļa īpašnieka civiltiesiskās atbildības obligātā apdrošināšanas polise ir obligāti nepieciešama visiem transporta līdzekļiem, kas piedalās ceļu satiksmē. OCTA polise kompensē zaudējumus, ko transportlīdzekļa vadītājs savas vainas pēc izraisītā ceļu satiksmes negadījumā ir nodarījis trešās personas veselībai vai īpašumam.

OCTA atlīdzību ir tiesības saņemt ikvienam ceļu satiksmes negadījumā cietušajam, ja viņš nav atzīts par vainīgu negadījuma izraisīšanā. Tas var būt gan transportlīdzekļa īpašnieks vai vadītājs, gan pasažieris. Atlīdzība pasažierim pienākas arī tad, ja viņš atradies negadījumu izraisījušajā transporta līdzeklī. OCTA polise atlīdzina zaudējumus, kas nodarīti gan personai, gan arī mantai. Personai nodarīto zaudējumu limits ir Ls 250 tūkst. katram cietušajam. Bet mantai nodarīto zaudējumu limits ir Ls 70 tūkst., neatkarīgi no trešo personu skaita.

Kāda nozīme ir bonus-malus klasei?

Bonus-malus ir transportlīdzekļa īpašnieka apdrošināšanas risku vērtēšanas sistēma, pēc kuras apdrošināšanas sabiedrības vadās, aprēķinot atlaides vai piemaksas OCTA apdrošināšanai. Bonus-malus sistēma apvieno atsevišķās riska klasēs apdrošinājuma ņēmēju (transportlīdzekļu īpašnieku vai tiesīgo turētāju) transportlīdzekļus, kuriem ir līdzīga braukšanas uzvedība un līdzīgs risks izraisīt ceļu satiksmes negadījumus.

Latvijas bonus-malus sistēmā izšķir 17 klases. No 1. līdz 5. ir malus jeb paaugstināta riska klases, kas pienākas tiem transportlīdzekļu vadītājiem, kas ir ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji. No 7. līdz 17. ir bonus jeb pazemināta riska klases, kas pienākas disciplinētiem autovadītājiem, kas regulāri pērk OCTA polises un nav ceļu satiksmes negadījumu izraisītāji. 6. ir sākuma bonus-malus klase bez noteikta riska, kas pienākas jebkuram transporta līdzeklim, kam OCTA polise tiek pirkta pirmo reizi.

Transportlīdzekļa piederība bonus-malus klasei tiek noteikta automātiski, izvērtējot vienam īpašniekam visu piederošo vienas kategorijas transportlīdzekļu apdrošināšanas vēsturi. Svarīgākie kritēriji ir ceļu satiksmes negadījumu skaits un apdrošināšanas laiks 11 gadu laikā - kopējo dienu skaits, kad apdrošināts spēkrats. Lai varētu aprēķināt paaugstinātu bonus-malus klasi, transportlīdzeklim jābūt apdrošinātam vismaz 275 dienas gadā. Pretējā gadījumā transportlīdzeklim saglabājas 6. jeb sākuma klase. Bonus-malus klase tiek automātiski pārrēķināta reizi gadā - 15. septembrī.


Ceļu satiksmes negadījums noticis ārpus Latvijas. Kā rīkoties?

Vadoties pēc attiecīgās valsts likumdošanas transportlīdzekļa vadītājam pēc ceļu satiksmes negadījuma ir jāizsauc ceļu policija vai jāaizpilda saskaņotais paziņojums. Pēc atgriešanās Latvijā, transportlīdzekļa īpašniekam nekavējoties ir jāiesniedz OCTA apdrošināšanas atlīdzības pieteikums apdrošinātājam par ceļu satiksmes negadījumu, pievienojot ceļu policijas protokola kopiju vai saskaņoto paziņojumu, kā arī pēc apdrošinātāja pieprasījuma jāatrāda transportlīdzeklis.

Kādi faktori ietekmē OCTA cenu?

OCTA apdrošināšanas prēmijas lielumu jeb polises cenu nosaka apdrošināšanas sabiedrība. Galvenie kritēriji ir bonus-malus klase, transportlīdzekļa veids, vecums, reģistrācijas vieta, tā izmantošanas mērķis, masa, kā arī citi risku ietekmējošie faktori. Daži apdrošinātāji piemēro augstāku apdrošināšanas prēmiju autovadītājiem ar nelielu braukšanas stāžu.

Kur var nopirkt OCTA polisi?

OCTA polises iespējams iegādāties pie apdrošināšanas sabiedrībām, kas ir saņēmušas atbilstošu licenci. Pašlaik tās ir Balta, Compensa, BTA, Baltijas Apdrošināšanas Nams, Ergo Latvija, Seesam Latvia. OCTA polises var iegādāties pie apdrošināšanas aģentiem un apdrošināšanas starpniekiem - apdrošināšanas brokeriem. OCTA polises ir nopērkamas gan klātienē, gan arī internetā. Kopš 2008. gada ir spēkā e-polise, kuru var izdrukāt arī pats. OCTA polises oriģināls tagad ir jāņem līdzi, vienīgi dodoties uz ārvalstīm. Pārējos gadījumos polise nav jāvadā līdzi obligāti.

Kā var norēķināties par OCTA polises iegādi?

Klientu ērtībām eOCTA.lv ir pieejami vairāki veidi, kā norēķināties par OCTA polisi - tiešsaistē, ar pārskatījumu vai arī skaidrā naudā. Tu vari apmaksāt pirkumu, izmantojot kādu no bankas maksājumu kartēm - VISA, VISA Electron, MasterCard, Maestro, American Express, vai savā internetbankā/ Norēķini ar pārskaitījumu ir īpaši ērti juridiskām personām. Šādā gadījumā OCTA polise stāsies spēkā 3 dienu laikā pēc apmaksas saņemšanas vai arī citā norādītājā datumā. Apmaksu skaidrā naudā Tu vari veikt tikai Attollo Brokers birojā. Pēc pirkuma apmaksas apdrošināšanas speciālists noformēs OCTA apdrošināšanas polisi, kuru varēsi saņemt uz vietas.

Tags: apdrošināšanas atlīdzības, bonus-malus, bonus-malus aprēķināšana, nopirkt OCTA, OCTA, OCTA atlīdzība, OCTA cenas, OCTA iegāde, OCTA interneta, OCTA jautajumi, OCTA kalkulators, OCTA likums, OCTAs